Zdrowie publiczne funkcje - strona 76

Prawne granice wolności - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

. Są to: bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny, środowisko, zdrowie publiczne, moralność publiczna oraz wolności...

Ustawa o finansach publicznych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1218

przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 9) Narodowy Fundusz Zdrowia; 10) samodzielne publiczne...

Instytucje i usługi finansowe - wykłady

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Instytucje i usługi finansowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3598

gospod banków, funkcje kredytowe spełniają przede wszystkim banki komercyjne, poza kredytem bankowym...

Socjologia - pytania na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksander Lipski
 • Socjologia
Pobrań: 5187
Wyświetleń: 20783

się w ramach ruchliwości społecznej - stan zdrowia i własna praca. Krytyczny dualizm - pogląd mówiący...

Zakres działalności samorządu województwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 567

, w szczególności w zakresie: 1) edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego, 2) promocji i ochrony zdrowia, 3...

Opieka zdrowotna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1218

do korzystania z bezpłatnych świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 2...