Zdrowie publiczne funkcje - strona 73

stara a nowa ustawa o wojewodzie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1099

sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego/ umyślne skarbowe, pełnia praw...

Sędziowie.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1596

Sędziowie. Sędzia - funkcjonariusz publiczny uprawniony do orzekania w sprawach należących...

Konwencja o ochronia PC i podstawowych wolności 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa publicznego, ochronę porządku publicznego, zdrowia i moralności...

Prawo finansowe - zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1288

, podatek dochodowy, cła przywozowe w Unii Europejskiej, itp./ 8. Funkcje finansów publicznych a. pokrywanie...

Komisja Edukacji Narodowej - pigułka.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 1498
Wyświetleń: 3024

konfliktami społeczeństwa oraz modernizacja życia publicznego. Dla poprawienia stanu ekonomicznego kraju...

Rodzaje przemocy

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Mirosław Karwat
 • Przemoc w Polityce
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1379

fizycznej, które zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu innych ludzi, zmierza do ich okaleczenia lub śmierci...