Zdrowie publiczne funkcje - strona 16

Wstęp do psychologii zdrowia

 • dr hab. Tadeusz Ostrowski
 • Psychologia zdrowia i choroby
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1932

Wstęp do psychologii zdrowia Zasadnicze nurty tematyczne wykładu tradycyjne i źródła psychologii...

Funkcja podatków- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

finansowe na realizację zadań publicznych. Łączy w sobie dwie pierwsze funkcje. Gospodarcza...

Dobro publiczne i dobro wspólne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 140
Wyświetleń: 875

Dobro publiczne i dobro wspólne Dobra publiczne to takie dobra, które są dostarczane i zużywane...

System praw i wolności w Konstytucji z 1997

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 560

; prawo uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje...

Struktura przestrzenna miasta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Harańczyk
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2429

z budżetu) - oświata, służba zdrowia, opieka społeczna, kultura, bezpieczeństwo i porządek publiczny, zieleń...

Wstęp do budownictwa

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • dr inż. Henryk Żelazny
 • Wstęp do budownictwa
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3171

-budynki zamieszkania zbiorowego 2. Użyteczności publicznej: -administracyjne -służby zdrowia...