Zdarzenie prawne i ich podział - strona 18

Termin - rodzaje i łączenie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

końcowy - zaistnienie zdarzenia prawnego pewnego kończy skuteczność prawną czynności prawnej Odpowiednie...

Fakty prawne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

skutki prawne. Podział faktów prawnych: Fakty prawne: zdarzenia - są to wszystkie okoliczności niezależne...

Instrukcja kancelaryjna - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1141

podatku itp., jaka reguła została przyjęta] -podział prac biurowych -zasady obiegu pism -zasady...

Zarządzanie kryzysowe - ćwiczenia

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Włodzimierz Karwowski
 • Zarządzanie kryzysowe
Pobrań: 455
Wyświetleń: 4130

lub aktualnie występujące, które może powodować lub powoduje straty w mieniu i ludziach. Jest zdarzeniem...

Prawo cywilne - skrypt - prawo podmiotowe

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • dr. Robert Frey
 • Prawo cywilne
Pobrań: 1862
Wyświetleń: 4942

się z tradycji kultury zachodnioeuropejskiej – podziałem objęte są wszystkie normy systemu prawnego PRAWO...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 13

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 483

stosunku prawnego 2. Fakty prawne: - faktem prawnym (F) jest każde zdarzenie, które powoduje powstanie...

Składniki czynności prawnych

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 553

od zdarzenia przyszłego(zdarzenia, które zaistnieje później niż moment dokonania czynności prawnej). Cechą...

Wykład - zastrzeżenie umowy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

za czyny innych (np. rodzice ponoszą odpowiedzialność za swoje dzieci), a nawet za zdarzenia nie związane...