Fakty prawne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fakty prawne-opracowanie  - strona 1 Fakty prawne-opracowanie  - strona 2 Fakty prawne-opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

FAKTY PRAWNE - wszystkie okoliczności wymienione w poprzedniku przepisu prawa, które wywołują skutki prawne. Podział faktów prawnych: Fakty prawne: zdarzenia - są to wszystkie okoliczności niezależne od podmiotu prawa, które powodują powstanie skutków prawnych. np. urodzenie (powoduje skutek prawny w postaci nabycia zdolności prawnej przez urodzonego), śmierć (rodzi skutki prawne w postaci otwarcia spadku, obowiązku pochowania zmarłego itd.) zachowania - zachowania podmiotów prawa w zależności od punktu widzenia są klasyfikowane w różny sposób. Termin `zachowanie' obejmuje działanie i zaniechanie. Zachowania dzielimy: 1) wg k. k: działania: jest to takie zachowanie się podmiotów prawa, polegające na wykonaniu określonych czynności, a wiec takich czy innych ruchów które można poznać za pomocą obserwacji zewnętrznej. np. działa ten kto puszcza w obieg podrobione pieniądze, kto spisuje testament. zaniechania: jest to brak działania wymaganego na mocy przepisu prawa bądź wydanego na jego podstawie orzeczenia sądowego. Np. nieudzielanie pierwszej pomocy. 2) wg k.c.: czyn: mówimy o nim wtedy, jeżeli przepis prawa z określonym zachowaniem wiąże skutek niezależnie od tego czy podmiot prawa świadomie zmierzał do wywołania tego skutku czy też nie. Czyny dzielimy na: zgodne z prawem: przykładem takiego czynu zgodnego z prawem, rodzącego skutki prawne, choć podmiot prawa do wywołania tych skutków zachowaniem swym nie zamierzał jest znalezienie rzeczy zagubionej. niezgodne z prawem: nazywane są te zachowania, które rodzą niekorzystne dla podmiotu skutki prawne w wyniku niezgodności zachowania z postanowieniami prawa. Takim czynem jest np. wyrządzenie komuś szkody. czynność prawna: mówimy o niej jeżeli przepis prawa określonym zachowaniem wiąże skutki prawne wtedy i tyko wtedy jeżeli podmiot prawa świadomie i zgodnie z przepisami prawa dąży do wywołania owych skutków składając w tym celu oświadczenie woli. Rodzaje czynności prawnej: I rodzaj: czynności jednostronne: do wywołania skutku prawnego wystarcza oświadczenie woli jednej strony (podmiotu prawa). Czynność ta nie może być rozszerzona. np. wypowiedzenie umowy o pracę, testament, nabycie rzeczy posiadanie samoistne. czynności dwustronne: (wielostronne) do wywołania skutku prawnego potrzebne jest zgodne oświadczenie woli dwóch lub więcej stron (podmiotów prawa). np. wszelkie umowy. II rodzaj: inter vivos: między żyjącymi mortis causa (na wypadek śmierci). Zaistnienie skutku uzależnione jest od śmierci osoby, która tej czynności dokonała przy czym ta osoba, która ma odnieść z niej korzyść musi w chwili tej śmierci istnieć. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz