Zdarzenia prawne powodujące powstanie zobowiązań - strona 58

Podstawy finansów - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

finansów są także te zdarzenia, które powodują ruch pieniądza. Rodzaje strumieni pieniężnych...

Treść władzy ojcowskiej.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

hellenistycznymi i chrześcijańskimi. Tendencja by rozdzielić patria potestas na odrębne stosunki prawne, powstanie...

Treść i forma umów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 910

co do tego, czy chcą zawiązać między sobą stosunek obligacyjny; od ich woli zależy zatem samo powstanie zobowiązania...

Wykład - sprawozdanie finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 581

, to znaczy zasadę rejestracji każdego zdarzenia zawsze jako równych co do wielkości dwóch zapisów, jednego...

Papiery wartościowe.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1127

(nie trzeba umieć teorii powstania). W orzecznictwie ominuje teoria umowna z wyjątkami (papier wartościowy powstaje...

Zasady rachunkowości w pigułce

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Bucior
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4410

; Zdarzenia powodujące: zwiększenie w. p. (ulepszenie, aktualizacja wartości początkowej); Ustalanie wartości...

Ubezpieczenia gospodarcze

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2548

, ale też prowadzących do powstania nowych zagrożeń) Otoczenie instytucjonalno- prawne (struktura instytucjonalna...