Podstawy finansów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy finansów - wykład - strona 1 Podstawy finansów - wykład - strona 2 Podstawy finansów - wykład - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWY FINANSÓW
Finanse-zdarzenia związane z gromadzeniem i wydatkowaniem pieniądza. Przedmiotem finansów są także te zdarzenia, które powodują ruch pieniądza.
Rodzaje strumieni pieniężnych przepływających przez gospodarkę, przedsiębiorstwo:
rynkowe(ekwiwalentne)
A B
czynniki decydujące o tych strumieniach:
-rynek, decyduje on o wielkości zapotrzebowania na dany produkt, usługę, cenę.
Na strukturę rynku wywierają wpływ przepisy prawa gospodarczego dotyczące ceny minimalnej, maksymalnej, urzędowej, akcyzy, zdarzają się ingerencje w ilość.
transfery
A B
podmiot A świadczy na podmiot B i nie ma ekwiwalentu. Są podatki. Strumienie te zależą od przepisów prawa publicznego.
A P
oszczędności i kredyty
Oszczędności występują, gdy wpływy danego okresu są większe od wydatków. Zarządzanie oszczędnościami wymaga znajomości instrumentów finansowego rynku, instytucji rynku finansowego i prawa m.in. prawa podatkowego.
Kredyty:, gdy planowane wpływy

(…)

… komisaryczny, a jeśli to nie pomaga następnym krokiem jest likwidacja przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwo państwowe jako osoba prawna płaci podatek dochodowy od osób prawnych i dodatkowo wpłaca 15% zysku netto do budżetu państwa.
1
Przepływ realny
Strumień pieniądza
(ilość x cena)
Strumień środków pieniężnych
Strumień pieniężny
rynkowe
wydatki
1 przychody
rynkowe
transfery
oszczędności
Wpływy 2
3
koszty
1…
… taki jest mało płynny, trudno jest znaleźć nabywcę.
Cena emisyjna- cena, po której emitent sprzedaje akcję pierwotnemu inwestorowi, jest to cena rynku pierwotnego.
Rynek (obrót ) pierwotny - sprzedaż papierów wartościowych nowej emisji przez emitenta.
Cena emisyjna > cenie nominalnej
Cena emisyjna - wartość nominalna = premia emisyjna ( agio )
Premia emisyjna - służy pokryciu kosztów emisji akcji np. przygotowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz