Zdarzenia prawne powodujące powstanie zobowiązań - strona 54

Ppw

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

nie powstają tylko z decyzji, ale także z mocy prawa z dniem zdarzenia, jaki wiąże ustawa z powstaniem...

Spadek, dziedziczenie testamentowe

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Tomasz Demendecki
  • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

zmarłego przez jedną lub kilka osób. Krąg takich osób wyznacza wola spadkodawcy lub ustawa, a zdarzeniem...

Encyklopedia rachunkowości - Z

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

finansowo-rzeczowej jednostki, takie jak: powstanie zobowiązań lub należności, zużycie materiałów, naliczona...

Finanse publiczne - likwidacja

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 994

. Do form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych zalicza się jednostki budżetowe, samorządowe...

Rachunkowość bankowa wykłady

  • mgr Krystyna Delebis-Kwoka
  • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4620

oraz wynik finansowy. 2. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje...