Zdarzenia prawne powodują wygaśniecie zobowiązań - strona 14

Prawo podatkowe - 4 wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Beata Kucia-Guściora
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 462
Wyświetleń: 4704

świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Zobowiązanie podatkowe...

Ubezpieczenia w turystyce- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Piotr Cybula
 • Ubezpieczenia w turystyce
Pobrań: 224
Wyświetleń: 777

Wykład 2 Szkoda - majątkowy lub niemajątkowy skutek zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem...

PRAWO CYWILNE - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Jerzy Naworski
 • Prawo
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1533

odpowiedzialność majątkową. Zdolność do czynności prawnych - zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań...

Prawo cywilne3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1148

żywiołowa). Zdarzenia powodują powstanie, ustanie, przekształcanie stosunku cywilno prawnego - wywołują...

Wykład - sankcja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Janik
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 952

. Zdarzenia prawne- to wszystkie te okoliczności wymienione w przepisach prawa, które pociągają...

Bardzo dokładny skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maciej Orkusz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 1519

własności) lub stosunków prawnych (wykonanie zobowiązania) - pomocne są przy kwalifikowaniu pewnych zdarzeń...

Prawo egzamin z odpowiedziami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1344

nie są. Współwłasność czasem nie powstaje. (kiedy powstaje kiedy nie?) zdarzenia prawne powodujące powstanie...

Zobowiązanie i prawo zobowiązaniowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015

. Zobowiązaniem nazywamy stosunek prawny, w którym jedna ze stron (wierzyciel) może domagać się od drugiej strony...