Zdarzenia fakty prawne - strona 189

Finanse publiczne - wykłady (całość)

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1043

w imieniu podmiotu podatku, pobiera środki i wpłaca na rachunek budżetu państwa Przedmiot podatku- zdarzenie...

Społeczne funkcje socjologii

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1477

przez różne kategorie ludzi. Opierają się na wiedzy socjologii możemy tylko przewidywać, co się zdarzy...

Postepowanie-sadowo-administracyjne2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1442

Nowa sytuacja prawna powstała z dniem 1 X 1995 r., tj. z chwilą wejścia wżycie ustawy z 11 V 1995 r...

Karl Raimund Popper

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Kazimiera Skrobisz
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

nie jest nigdy możliwe. Nawet jeśli będziemy mieli zbiór miliona faktów potwierdzających daną teorię, może się w każdej chwili zdarzyć...

Wykłady-prawo cywilne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Mikołaj Ogrodowczyk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 595
Wyświetleń: 987

zdarzenia prawnego ogól praw i obowiązków danej osoby przechodzi na inna osobę, np. dziedziczenie. Nabycie...

Postępowanie odwoławcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 966

(małżeństwo) wielostronny (spółka) Elementy stosunku prawnego: fakty prawne podmioty stosunku prawnego...

Wady oświadczenia woli

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 630

oświadczenie woli. Skutkuje nieważnością dokonanej czynności prawnej ex lege - z mocy ustawy. Stan...