Zdarzenia cywilnoprawne i ich podział - strona 30

Przedsiębiorstwo - Gospodarstwo rolne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

się ludzi na 2 klasy: a) płci żeńskiej b) płci męskiej -system prawny uznaje ten podział za zupełny...

Zasady ogólne post. egzekucyjnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1603

, bo są rozpatrywane środki zaskarżenia, które nie zatrzymywały czynności egzekucyjnych, albo następuje podział sumy...

Wykład - rzecz (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Paweł Stępień
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

; Podziały rzeczy: -kryterium indywidualizacji: >oznaczone co do tożsamości- ściśle sprecyzowane...

Księgi rachunkowe -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1155

Jeżeli podział jednostki następuje przez wydzielenie Za rok obrotowy, w którym działalność jednostki...

Techniki badawcze - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Marek Jeziński
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2674

regularności i porządek, a zdarzenia nie pojawiają się losowo. Każda zmiana ma jakiś schemat - rozpoznawalny...

Zarządzanie kryzysowe - ćwiczenia

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Włodzimierz Karwowski
 • Zarządzanie kryzysowe
Pobrań: 455
Wyświetleń: 4032

lub aktualnie występujące, które może powodować lub powoduje straty w mieniu i ludziach. Jest zdarzeniem...

Elementy czynności prawnych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marek Kuryłowicz
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 742
Wyświetleń: 4795

Zdarzenia prawne - zdarzenia wywołujące określone skutki prawne. Działania prawne - zdarzenia...