Zasiłek rodzinny - strona 13

Finanse Publiczne - komplet wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1610

, a także do ich integracji ze środowiskiem. Pomoc materialna realizowana jest głównie poprzez świadczenia rodzinne: zasiłek...

Polityka Społeczna - zasady i style

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Małgorzata Zamojska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2842

i renty socjalne, zasiłki rodzinne na dzieci, ; zasada społecznej odpowiedzialności; opieka od narodzin...

Prawo rodzinne i spadkowe opracowanie - Prawo

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1757

Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera regulacje dotyczące: - małżeństwa, - pochodzenia dziecka z małżeństwa, - przysposobienia – adopcji, - obowiązek alimentacyjny, - stosunki między rodzicami i dziećmi, - opieka i kuratela, Prawo ...

Prawo rodzinne i spadkowe - wykłady

Pobrań: 49
Wyświetleń: 1302

Ma 36 stron. Można w niej znaleźć takie zagadnienia jak: kodeks rodzinny i opiekuńczy, małżeństwo, przeszkody zawarcia małżeństwa, unieważnienie małżeństwa, ustanie małżeństwa, zarząd majątkiem wspólnym, pochodzenie dziecka, ustroje maj...

Opozycja - Polityczne dylematy

Pobrań: 70
Wyświetleń: 1407

Ma 22 strony. Porusza takie kwestie jak: opozycja lat 70. , charakterystyka dekady Gierka, stosunki Państwo-Kościół, Komitet Obrony Robotników, ROPCiO, stan wojenny, koniec PRL, okrągły stół, sejm kontraktowy, plan Balcerowicza, wybory parlamentarne, Solidarność. OPOZYCJA LAT 70. SYTUACJA W PAŃST...

Prawo socjalne - skrypt z wykładów

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Włodzimierz Włodarczyk
 • Prawo socjalne
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2051

Prawo socjalne - Wojciech Muszyński: - prawo pracy - ubezpieczenie społeczne - pomoc i zaopatrzenie społeczne - zatrudnienie - ochrona zdrowia - ochrona prawa do mieszkania - prawo międzynarodowe i prawo UE Prawo zabezpieczenia społecznego Jończyk: - ryzyko socjalne - uregulowania prawne ...

Polityka społeczna - wykłady - konkurencja doskonała

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 1673
Wyświetleń: 14854

Prowadzący to prof. dr hab. Kazimierz Zieliński. Notatka składa się z wykładów, pytania i kwestie poruszane na egzaminie. Możemy dzięki niej poznać takie pojęcia, jak: konkurencja doskonała, dochód pełny, granica ubóstwa, uwarunkowania polityki społecznej, procesy migracyjne, dylematy funkcjono...