Zasady rachunkowości - strona 18

Encyklopedia rachunkowości - P

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

P   PALIWA Materiały zużywane na cele energetyczne, technologiczne bądź gospodarcze. Monika Bukowska Zob. → Materiały. PAMIĘĆ KOMPUTERA Wykonuje dwie zasadnicze funkcje: przechowuje dane i umożliwia operacje na danych. W komputerze wyodrębnia się pamięć operacyjną i pamięć zewnętrzną. Operacyjna ...

Rachunkowość budżetowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 651
Wyświetleń: 6797

. 7260 Rozporządzenie MF z 28.07.2006 r. w prawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont...

Encyklopedia rachunkowości - B

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1183

zasadami rachunkowości; 3) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa...

Biznes plan - konfekcja damska

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1771

materiałów, włókien, wie jak zareklamować towar, zna się na zasadach rachunkowości, doskonale wie...

Badanie sprawności finansowej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1379

prowadzonych ksiąg rachunkowych, 2. zostało sporządzone zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości...

Rachunkowść wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Litwa
 • Rachunkowość Zarządcza i rachunek kosztów
Pobrań: 637
Wyświetleń: 4109

następujące podstawowe, nadrzędne zasady rachunkowości: zasada memoriałowa, zasada współmierności, zasada...