Zasadnicza szkoła zawodowa - strona 4

Bezrobocie - Kwestia społeczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

byli uczniowie zasadniczych szkół zawodowych (36,0%) oraz policealnych i średnich szkół zawodowych (35,6%). Nadal...

Metoda socjometryczna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1393

z gimnazjum czy zasadniczej szkoły zawodowej, jedno- względem osób ze szkoły podstawowej czy względem...

Kolokwium z pedagogiki resocjalizacyjnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1505

powołanych do przygotowania zawodowego należą: ochotnicze hufce pracy, zasadnicze szkoły zawodowe czy szkoły...

Polityka a kwestia społeczeństwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2492

kwalifikacji zawodowych; trzyletnie technika uzupełniające- dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych...

Notatki prawo pracy

 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4991

dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych - 5 lat, szkoły policealnej - 6 lat, szkoły wyższej - 8 lat, okresy...

Polityka Społeczna - Stopa ubóstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2450

kwalifikacji zawodowych; trzyletnie technika uzupełniające- dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych...