Zasada równowagi instytucjonalnej i jednolitych ram instytucjonalnych UE - strona 26

Prawo UE - orzeczenia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1918

działania Regularna współpraca PCz Adresatami są PCz lub organy UE działające w ramach II FILARU ŹRÓDŁA...

Integracja Europejska - wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1197

zasad konkurencji. Reguły konkurencji UE: Kierowane są do przedsiębiorców: 1. Zakaz porozumieo...

Rynek UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Wiktor
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2632

wzajemnie wymienialnych po stałych kursach W ramach o.o.w. wszystkie czynniki są mobilne...

Charakterystyka Rady UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

. Według niego, ustalenia z Nicei odzwierciedlają równowagę instytucjonalną w UE, podczas gdy propozycje Konwentu...

Integracja regionalna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1274

WE oraz we wspólnej polityce Wspólnoty w zakresie rybołówstwa - udziału krajów EFTA w funkcjonującym w ramach UE...

Federalizm - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2457

dążeń do zbudowania instytucjonalnych ram dla równowagi między jednością a autonomią tradycyjnych...

Programy Operacyjne

Pobrań: 56
Wyświetleń: 1715

EFRR w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna. Zasady te będą polegały głównie na: utworzeniu...