Zasada równowagi instytucjonalnej i jednolitych ram instytucjonalnych UE - strona 11

Prawo UE - układ z Schengen

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1981

sprawiedliwości Jednolite ramy instytucjonalne: RE - impulsy Rada UE - Rada do spraw sprawiedliwości i spraw wew...

Najważniejsze traktaty

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. Jan Krzysztof Galster
  • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1449

na pań.czł.nie respektujące zasad demokracji, praw człowieka , modyfikacje działania systemu instytucjonalnego UE...

Układ z Schengen - omówienie

  • mgr Szymon Drabczyk
  • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1099

∏praca ta b´dzie si´ toczyç w ramach prawnych i instytucjonalnych UE. Porzàdek prawny Schengen w∏àczono...

Prawo finansowe Unii Europejskiej 1

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • mgr Aleksandra Szczerba-Zawada
  • Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1855

z budżetu ogólnego UE) lub biernej (prawo UE ustanawia zasady finansowania określonych zadań publicznych...