Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 39

Konfederacja-istota, rodzaje

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
  • Systemy polityczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1155

będących podmiotem prawa międzynarodowego. W ramach unii realnej sprawy zagraniczne, wojskowe, finansowe...

Integracja europejska - wykład

  • Uniwersytet Warszawski
  • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

w ramach federacji Uruchamia myślenie tożsamości międzynarodowej UE - wewnętrzna konsolidacja: w głąb...

Integracja regionalna

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1274

w ramach interwencji na rynku walutowym (równoważenie sald między centralnymi bankami krajów członkowskich...

Unia celna

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • dr Edyta Małecka - Ziembińska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2870

współpracy w ramach Unii Europejskiej. W 2002 roku WE przejęła kompetencje Europejskiej Wspólnoty Węgla...

Teoria przedsiębiorstwa

  • Politechnika Gdańska
  • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 812

zastępują oficjalne normy instytucjonalne i same instytucję np. sądy . wspólnota etniczna działa na zasadzie...