Zasada jednolitości w sądzie - strona 54

Zasady procedury cywilnej w II RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

ugody. Zasada kontradyktoryjności- sąd badał przedstawiony materiał dowodowy i na jego podstawie wydawał...

Repetytorium ze wstępu do prawa

 • Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2394

między sobą, zaś wykonanie wyroku sądu państwa obcego jest uzależnione od stosowania zasady wzajemności. Wziąwszy...

Sąd Państwowy - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Arbitraż handlowy i mediacja
Pobrań: 0
Wyświetleń: 945

w zasadzie tylko przy rozpatrywaniu skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, bo przysługiwać może zarówno...

Postępowanie spadkowe - podstawy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

testamentu Dział spadku Stwierdzenie nabycia spadku Zasady postępowania spadkowego: Charakter fakultatywny...

Kasacja - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

KASACJA. ISTOTA. PODSTAWY. ORZECZENIA SĄDU KASACYJNEGO. Kasacja zasadniczo ma na celu uchylenie...

Przebieg rozprawy - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

twierdzeń i poglądów prawnych, rozprawa umożliwia sądowi zbadanie wszystkich istotnych okoliczności sprawy...

Ochrona autorskich praw majątkowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

)  usunięcia skutków naruszenia; 3)  naprawienia wyrządzonej szkody: a)  na zasadach ogólnych albo b)  poprzez...