Postępowanie spadkowe - podstawy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie spadkowe - podstawy - strona 1 Postępowanie spadkowe - podstawy - strona 2

Fragment notatki:

Postępowanie spadkowe - wiadomości podstawowe Postępowanie spadkowe ma na celu potwierdzenie procesu spadkobrania wobec otoczenia prawnego i wszystkich zainteresowanych - spadkobierców, zapisobierców, wierzycieli i innych osób. Postępowanie spadkowe może być: Obligatoryjne - w systemach prawnych gdzie nabycie spadku odbywa się na mocy aktu organu państwowego(np. prawo austriackie). Fakultatywne - w sytuacji kiedy skutki prawne powstają z mocy samego prawa, a postępowanie ma jedynie na celu potwierdzenie wystąpienia tych skutków(np. prawo polskie). W Polsce postępowanie ma charakter fakultatywny i w praktyce jest przeprowadzane wtedy kiedy konieczne jest wykazanie przed osobami trzecimi praw do spadku lub w sytuacji kiedy spadkobiercy nie są zgodni co do udziałów spadkowych . Rodzaje i zakres postępowań spadkowych Określenie postępowanie spadkowe regulowane oddzielnie w k.p.c. odnosi się do postępowania w sprawach spadkowych w trybie nieprocesowym , a zatem nie wchodzą tutaj w grę postępowania procesowe powiązane merytorycznie z prawem spadkowym (np. uznanie za niegodnego, o zachowek, o wykonanie zapisu lub polecenia, o wydanie spadku oraz związane z odpowiedzialnością za długi spadkowe). W zakres pojęcia postępowanie spadkowe wchodzi wiele różnych postępowań , które są względnie niezależne - przeprowadzenie jednego z nich nie wiąże się z koniecznością przeprowadzania innych, mogą być połączone w jedno postępowanie, poszczególne postępowania są prowadzone tylko w sytuacji określonych stanów faktycznych - do najważniejszych postępowań należą: Ogłoszenie testamentu Dział spadku Stwierdzenie nabycia spadku Zasady postępowania spadkowego : Charakter fakultatywny postępowania : co do zasady postępowanie wszczynane jest na wniosek , z urzędu podejmowane jest tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. zabezpieczenie spadku w sytuacji braku wiadomości o spadkobiercach, ich nieobecności lub braku zdolności do czynności). Mimo, że co do zasady postępowanie wszczynane jest na wniosek sąd ma obowiązek przeprowadzić pewne czynności z urzędu (np. stwierdzenie istnienia testamentu i jego ogłoszenie) Art. 506. k.p.c.
Sąd wszczyna postępowanie nieprocesowe na wniosek; w wypadkach wskazanych w ustawie sąd może wszcząć postępowanie także z urzędu.
W trakcie postępowania rozstrzyga się całość zagadnień związanych z danych postępowaniem nawet jeśli pomiędzy uczestnikami powstanie spór (nie odsyła się sprawy na proces). Postępowanie spadkowe należy do właściwości sądów - przed 1991 duża część spraw spadkowych należała do właściwości notariuszy, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz