Zasada jednolitości w sądzie - strona 53

Konwencja Nowojorska - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Arbitraż handlowy i mediacja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 924

nie złożył pozwu w terminie Art. 1196. § 1. Jeżeli strony zawarły ugodę przed sądem polubownym, sąd polubowny...

Rzecznicy generalni i skład sądu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1092

przed Trybunał. Rzecznicy generalni są byłymi członkami najwyższych sądów krajowych lub wysoko wykwalifikowanymi...

Historia państwa i prawa - wykład 12

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

zasadą instrukcyjną (sąd z własnej inicjatywy dążył do tego, by strony złożyły potrzebne wyjaśnienia...

Zasady prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693

, a przede wszystkim - prawo do sądu), jak i do tzw. zasad przyzwoitej legislacji (np. zakaz stanowienia przepisów z mocą...

Postępowanie karne- test 21

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1078

; jest niepisaną zasadą wynikającą z orzecznictwa Sądu Najwyższego. Zasada prawdy materialnej: obowiązuje w toku...