Zasada jednolitości w UE - strona 17

Uchwalanie budżetu -opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Iwona Pawlas
  • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

UCHWALANIE BUDŻETU W procesie uchwalania budżetu udział biorą trzy główne organy UE: Komisja...

Polska polityka zagraniczna- wykład 5

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Mariusz Muszyński
  • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 798

będzie realizowana w najbliższych latach. Polska postulowała wizje UE opartej o zasadę solidarności. Argumentowaliśmy...

Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 4

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Mariusz Maszkiewicz
  • Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 833

się, że fundamentem prowadzenia jakiejkolwiek polityki jest posiadanie wykładni, pewnych zasad, ogólnych regół gry...