Prawo europejskie I - tworzenie prawa UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo europejskie I - tworzenie prawa UE - strona 1

Fragment notatki:

04.04.2013
TWORZENIE PRAWA USTAWODAWCZEGO, WYKONAWCZEGO I DELEGOWANEGO     
PRAWO USTAWODAWCZE   Prawo ustawodawcze jest nadrzędne. Inicjator zależy od procedury.
1) Procedura zwykła (ok. 70% prawa) - inicjatywę prawodawczą ma KE - kierowana równoległe do PE i RUE - wymieniają między sobą opinie i próbują wypracować kompromis - projekt albo przyjęty, albo odrzucony 
2) Procedura specjalna - inicjatywę mają wszyscy poza KE (państwa, PE, RUE, TS, Europejski Bank Centralny) - inicjator wysyła projket do PE albo do RUE (w zależności od tego, kto w traktacie jest gospodarzem sprawy) - później projekt wraz z opinią dociera do tego drugiego organu - jeśli nie zgadza się, ale nie ma jednomyślności, to projekt przechodzi w wersji gospodarza (tyle że np. PE głosując przeciw jako ¾ obala akt) 
  + procedura kładki RE na wniosek RUE może przenieść sprawę z procedury specjalnej do zwykłej, ale RE musi to zrobić jednomyślnie - gdy sprawa ma zasięg ogólnounijny, jest ważna dla całej UE  
PRAWO DELEGOWANE  
 Uchwalane przez KE. RUE i PE mogą delegować kompetencję do wydania prawa delegowanego przez KE. W przepisach końcowych prawa ustawodawczego jest zawarta delegacja dla KE (warunki, jakie musi spełnić, żeby wydać prawo delegowane). W delegacji: zakres i przedmiot regulacji, zastrzeżenie terminu złożenia weta przez PE i RUE wobec regulacji - jeśli zaakceptują wcześniej, mogą o tym poinformować KE)   
Weto jest skuteczne, gdy pochodzi od obu instytucji. RUE musi zdecydować jednomyślnie, a PE większością ¾.  
PRAWO WYKONAWCZE   Jest wydawane przez KE. Podstawą do jego wydania jest traktat albo prawo ustawodawcze.   
Jeśli UE zależy na jednolitości tego prawa, zleci wydanie KE. Jeśli będzie miała bardziej elastyczne podejście, może pozwolić na to państwu.   
Traktat Lizboński zastrzega stosowanie procedury konsultacyjnje (KE konsultuje sprawę z interesariuszami) 
Jak rozpoznać prawo ustawodawcze? - Powołuje się na przepis traktatu. - Twórcą jest RUE i PE.   Jak rozpoznać prawo delegowane? - Podstawą prawną jest delegacja zawarta w prawie prawodawczym.   
Jak rozpoznać prawo wykonawcze? - Wydaje je KE. - Podstawą prawną jest traktat lub prawo ustawodawcze.     
WYKŁADNIA PRAWA UNIJNEGO 
Czyli interpretacja.   
Podział ze względy na metodę i ze względu na pomiot.  
Ze względu na sposób wykładania prawa à - wykładnia językowa ​* konfrontacja zapisu z dwoma innymi językami - jednym z nich musi być angielski - wykładnia systemowa [kolejne kroki] ​* sięgamy do innych przepisów w tym samym akcie prawnym ​* sięgamy do słownika w akcie ​* sięgamy do innych aktów prawnych w ramach prawa wtórnego ​* sięgamy do traktatu ​* sięgamy do prawa międzynarodowego publicznego ​* sięgamy do wykładni historycznej - wykładnia historyczna - wykładnia logiczna
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz