Zasada jednolitości władzy PRL - strona 8

Zasady konstytucji marcowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1484

pośredniczącego między społeczeństwem a państwem Zasada demokracji reprezentacyjnej- naród jako dzierżyciel władzy...

Polska polityka zagraniczna- wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Mariusz Muszyński
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1197

, gdyż jedyną kompetencją Federacji Rosyjskiej nad którą premier nie sprawuje władzy jest polityka zagraniczna...

Wykład - trzy systemy polityczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Cywilizacje i religie współczesnego świata
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

się one na różnych zasadach, normach i mechanizmach. System demokratyczny ma i zawsze miał wielu krytyków, sir...

Polityka prawa - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

na uczciwych zasadach uczestniczyć w procesie tworzenia norm. Władza powinna stać się raczej stroną...

Ruch polityczny a ruch społeczny- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 833

się w czasie, spada, odradza) na ogół są to ruch pozarządowe(część społeczeństwa obywatelskiego, czasem władza...

Historia po 1914 roku - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Magdalena Dołhasz
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3164

w Polsce jest Sejm Ustawodawczy”(art. 1)- oznaczało to odejście od zasady podziału władz; naczelnik państwa...

Jan Kalwin biografia - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 91
Wyświetleń: 721

bożym majestatem władza nie jest więc osobistym prawem monarchy, ani nie pochodzi od ludu absolutyzm...

Tabela do testu wielokrotnego wyboru

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1106

letni ( władze PRL-u) 1950-1955 6. Konkordat zawarty przez Stanisława Grabskiego w 1925 roku a zerwany...