Zasada jednolitości władzy PRL - strona 5

Historia administracji - test

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 84
Wyświetleń: 987

systemu władz państwowych. *zasada Ludowładztwa (władza w PRL należy do ludu) 10.Wymień zasadę działania...

Historia polskiej konstytucji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1155

podziału władz, organizowała system centralnych organów państwa w myśl tzw. zasady jednolitości władzy...

Oświata powojenna- konfrontacja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

oraz Raport o stanie oświaty w PRL. Przedstawiono w nim 4 warianty zreformowania szkolnictwa, władze uznały...

Trybunał Konstytucyjny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1022

. Koncepcja TK nie koresponduje z konstrukcją jednolitości organizacji władzy. Nie ma 3podziału władzy...

Immunitet suwerenny państwa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1372

tej instytucji - stanowiącej konsekwencję zasady suwerennej równości państw - wyrażana jest zwykle w paremii: par...

Podział władzy - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bogumił Szymulik
 • Podstawy prawa porównawczego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1456

- władza sądownicza: sądy (powszechne, administracyjne, konstytucyjne) personalny jest u podstaw zasady...