Zasada jednolitej licencji - strona 46

Funkcje i skład instytucji UE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

do wydania obowiązujących norm przez Wspólnotę Zasady prawa UE nie stanowią jednolitej kategorii...

Prawo gospodarcze - Matusik Grzegorz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grzegorz Matusik
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 952
Wyświetleń: 3339

działalnością Zasady prawa firmowego: wyłączności - ma się dostatecznie odróżniać od firmy każdego innego...

Biznes plan - kosmetyki

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1673

i rozwiązanie spółki następują w trybie i na zasadach przewidzianych w kodeksie handlowym. 5. Postanowienia...

Konstytucja III RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959

Nr 5-6/1997, poz. 72). Zasada państwa jednolitego (art. 3 Konstytucji) Według art. 3 Konstytucji...

Ochrona własności i jej granice

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie z podstwowymi zasadami prawa międzynarodowego. Powyższe postanowienia...

Swobodny przepływ usług -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 623

= treść swobodnego przepływu usług Zasada równego traktowania: usługodawca i usługobiorca mają świadczyć...

Franchising- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

jest właścicielem znaku towarowego, marki, patentu lub licencji Franchisingodawca udziela licencji niezależnym...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

gospodarczych. Grupy praw:  Uniwersalne o Zasada kosztów absolutnych i komparatywnych (Adam Smiths, Torens...

Polowanie indywidualne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Gospodarka łowiecka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1260

. (wszystko co u nas robią myśliwi) myśliwy musi tylko wykupić licencję na polowanie, ale nie może sprzedawać ubitej sztuki...