Biznes plan - kosmetyki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2555
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biznes plan - kosmetyki - strona 1 Biznes plan - kosmetyki - strona 2 Biznes plan - kosmetyki - strona 3

Fragment notatki:

Biznes plan
„BlueWhite”
1. Postanowienia ogólne: Stanowiący oświadczyli, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "spółką".
Firma Spółki brzmi FABRYKA KOSMETYKÓW "BLUEWHITE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA.
Siedzibą spółki jest KOŁO.
Czas trwania spółki jest nieograniczony.
Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, oraz za granicą z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
2. Przedmiot działania spółki Przedmiotem działania spółki jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, a w szczególności:
Produkcja i sprzedaż wyrobów chemii gospodarczej, kosmetyczno - perfumeryjnych, wyrobów przemysłu włókienniczego, farmaceutyków i parafarmaceutyków
Produkcja różnego rodzaju opakowań
Handel hurtowy i detaliczny w zakresie wyrobów własnych i cudzych, krajowych i zagranicznych, skup oraz pośrednictwo
Promocja, projektowanie wyrobów i usług własnych, oraz na zlecenie
Organizacja targów i wystaw
Handel zagraniczny (eksport, import) w zakresie towarów i usług
Prowadzenie składów celnych, oraz świadczenie usług w zakresie handlu zagranicznego
Świadczenie usług księgowych, poligraficznych, wydawniczych i transportowych
Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, filie, przedstawicielstwa oraz agencje, a także uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych w kraju i zagranicą.
3. Kapitał spółki Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 200 000zł. pl. dzieli się na 1 200 udziałów .
Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział .
Udziały zostały objęte przez wspólników w sposób następujący:
X - 400 udziałów
Y - 400 udziałów
Z - 400 udziałów
Wspólnicy pokryli przypadające im udziały w całości przez wpłacenie ich gotówką do kasy spółki przed podpisaniem niniejszej umowy
Zdobycie udziałów wymaga zgody w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
Pierwszeństwo w nabyciu udziałów mają wspólnicy.


(…)

… zamierza znacznie umocnić swoją pozycję w sektorze kosmetyczno - perfumeryjnym oraz rozwinąć eksport wyrobów. Swoje cele strategiczne FK "BlueWhite" będzie realizować przede wszystkim poprzez rozwój produkcji: wyrobów emulsyjnych - kremy, mleczka, toniki
wyrobów perfumeryjnych - perfumy, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, dezodoranty
past do zębów i preparatów stomatologicznych Elmex
W 2001…
… - Palmolive Sp. z o.o. - segment past do zębów i szamponów L'Oreal i Garnier Sp. z o.o. - segment kosmetyki białej
Procter & Gamble Operations Polska S.A. - segment kosmetyki białej i szamponów
Johnson & Johnson Poland Sp.zo.o. - segment szamponów oraz kosmetyki białej
Kosmetyka biała Należy do najważniejszej grupy produktów, charakteryzuje się największą dynamiką przychodów ze sprzedaży i najwyższą…
… z Sekcją Technologiczną i Sekcją Opakowań )
Dział Organizacji i Zarządzania Jakością
Dział Kontroli Jakości
Dział Kadr i Płac
Zespół Radców Prawnych
Zespół Kontroli Wewnętrznej
Samodzielny Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciw Pożarowej
Wymienione komórki pionu Prezesa Zarządu koncentrują się na zarządzaniu zarówno w sferze badawczej jak i sterowaniu zasobami personalnymi spółki. Od 2001 roku dominująca rolę w zarządzaniu Spółką spełnia system zarządzania przez jakość. Rolę koordynatora pełni Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania, Który nadzoruje funkcjonowanie w Spółce systemu jakości ISO 9001 oraz zajmuje się wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem. Pion Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu - jego głównym zadaniem jest kreacja nowych produktów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz