Zasada jedności stosowanego ustawodawstwa - strona 3

Zasady budżetowania - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 721

budżetowania, a z drugiej strony, jako właściwości stosowanych procedur. Spełnienie tych zasad określa...

Prawo międzynarodowe a prawo krajowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1834

o uniwersalnej jedności prawa, zakładająca, że świat norm prawnych stanowi jeden system prawny zbudowany...

Cezaropapizm, papalizm, św. Augustyn, Dante

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2828

wspierające papalizm: teoria jedności świata (świat zbudowany na podobieństwo organizmu człowieczego) teoria...

Naczelne zasady procesowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1302

. apelacji, kasacji. Inny pogląd- prof. M. Cieślak- który rozróżnia 1. zasady dominujące ( które są stosowane...