Zasada jedności stosowanego ustawodawstwa - strona 3

Zasady budżetowania - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

budżetowania, a z drugiej strony, jako właściwości stosowanych procedur. Spełnienie tych zasad określa...

Prawo międzynarodowe a prawo krajowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1820

o uniwersalnej jedności prawa, zakładająca, że świat norm prawnych stanowi jeden system prawny zbudowany...

Cezaropapizm, papalizm, św. Augustyn, Dante

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2786

wspierające papalizm: teoria jedności świata (świat zbudowany na podobieństwo organizmu człowieczego) teoria...

Naczelne zasady procesowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1274

. apelacji, kasacji. Inny pogląd- prof. M. Cieślak- który rozróżnia 1. zasady dominujące ( które są stosowane...