Zasada ciągłości

Zasady zarządzania kryzysowego

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Aleksandra Skrabacz
  • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 973

zagrożeń, zasada ciągłości funkcjonowania państwa, zasada zespolenia, zasada prymatu układu terytorialnego....

Zasady księgowe a podatkowe

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr M. Kiedrowska
  • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 735

• Zasada ciągłości - raz przyjęte metody do wyceny są prowadzone w sposób ciągły, jeśli wystąpiłaby...

Zasady budowy planu - omówienie.

  • Politechnika Gdańska
  • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

prymatu planowania w osiąganiu sprawności rynkowej p-stwa zasada ciągłości i kompleksowości planowania...

Zwierzchnictwo terytorialne w Niemczech

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1442

się zasada ciągłości monarchii. Następca króla - delfin - stawał sie automatycznie królem po śmierci ojca...