Zasada ciągłości

note /search

Zasady zarządzania kryzysowego

  • Uniwersytet Warszawski
  • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1190

zagrożeń, zasada ciągłości funkcjonowania państwa, zasada zespolenia, zasada prymatu układu terytorialnego....

Zasady księgowe a podatkowe

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 889

• Zasada ciągłości - raz przyjęte metody do wyceny są prowadzone w sposób ciągły, jeśli wystąpiłaby...

Zasady budowy planu - omówienie.

  • Politechnika Gdańska
  • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

prymatu planowania w osiąganiu sprawności rynkowej p-stwa zasada ciągłości i kompleksowości planowania...