Fundamentalne zasady rachunkowości -opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fundamentalne zasady rachunkowości -opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Fundamentalne zasady rachunkowości :
Zasada ciągłości (art. 5 ust. 1 UR) - przyjęte zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywane .
W dalszych ustawach pisze, że zasada ciągłości nie musi być zawsze stosowana Zasada kontynuacji działalności - przyjmuje się założenie (art. 5 ust. 2), że jednostka na koniec roku nie kończy działalności, lecz będzie ją prowadziła nadal, w dającej się przewidzieć przyszłości, przynajmniej w przyszłym roku sprawozdawczym, w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości .
Po przeczytaniu sprawozdania za 2011 rok, w którym nie było informacji dodatkowej o tym, że firma może upaść domniemywa się, że firma będzie kontynuowała działalność (a w tym roku jest już około 600 upadłości)
Przepisy są, ale nie za bardzo są stosowane Zasada memoriału - skutki transakcji i innych zdarzeń ujmuje się z chwilą wystąpienia, w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym okresu, którego dotyczą. Jedna z baz poza rachunkiem przepływów pieniężnych, bo tam jest zasada kasowa
Przychody można księgować, kiedy jest dowód zawarcia transakcji a nie przepływ środków
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz