Zasada III jedności - strona 78

Rynek, popyt, podaż -opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952

równa się jedności. Na rynku chleba panuje nierównowaga. Cena chleba wynosi 5, wielkość popytu 120...

Mechanika ruchu pojazdów samochodowych

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Zbigniew Stańczyk
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 7518

ruchu. Jest liczbą niemianowaną mniejszą od jedności i może być wyrażony w procentach. D...

Wyklady filozofia współczesna

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1015

do jedności. Ta sama idea przyświeca nauce, dąży do tego by sprowadzić wszystko do jednej zasady...

Formy ustrojowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Nadolski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

zasadach. *Hobbes- poprzez chęć życia w pokoju i jedności zawarta umowa społeczna, pełnia władzy suwerenowi...

Renesans

 • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 651
Wyświetleń: 4858

, rozbicie jedności cesarsko-papieskiej Europy oraz powstawanie, po okresie rozbicia feudalnego...

Historia prawa powszechnego - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Marian Klementowski
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4102

; zagrażali jedności państwa i cesarzowi niższa - dworiaństwo Bojarz mieli lepsze prawo własności (wotczyna...