Zaprawa - strona 28

Siarczany

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1232

w lecznictwie, garbarstwie, hutnictwie, jako zaprawa w przemyśle farbiarskim, do obciążania bawełny, jedwabiu...

Architektura romańska

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  • Architektura
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2975

kamieniem i zalanym zaprawą wapienną . Narożniki, obramienia otworów i gzymsów miały bardzo staranną obróbkę...

Cement i beton

  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3262

większych skurczów ani innego typu odksztalceń zaczynów, zapraw czy betonów niż inne cementy portlandz­kie...