Zagospodarowanie placu budowy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagospodarowanie placu budowy - omówienie - strona 1 Zagospodarowanie placu budowy - omówienie - strona 2 Zagospodarowanie placu budowy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

1                    ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY        Adres inwestycji: Gdynia, ul. Perkoza – działka nr ewid. 108/33 KM 24                                                2    Zawartość  1.   PLAN BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA ...........................................4  1.   WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY: .........5  2.   ORGANIZACJA PLACU BUDOWY: .................................................................6   3.   ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ ICH REALIZACJI................................6  4.   WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: .............................6  5.   ELEMENTY NA DZIAŁCE, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE  BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI: ..................................................................6  6.   PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT  BUDOWLANYCH:........................................................................................................7   7.   WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT  BUDOWLANYCH;........................................................................................................7   8.   INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTARZU  PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT  SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH: ........................................................................8  9.   OKREŚLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZANIA  MATERIAŁÓW, WYROBÓW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATÓW  NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY: .........................................................8   10.   WSKAZNANIE ŚRODKÓW TECHNICZYCH I ORGANIZACYJNYCH,  ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYCH Z  WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STEFACH SZCZEGÓLNEGO  ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM  ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACCJĘ,  UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUŁACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I  INNYCH ZAGROŻEŃ: .................................................................................................8   11.   ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ............................................................................8  12.   WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY  ORAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ EKPLOATACJI  MASZYN I INNYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH: ............................................. 12  2.   Opis Do projektu zagospodarowania terenu: .............................................................. 13  3.   TECHNOLOGIA WYKONANIA ............................................................................. 15  4.   Potrzeby wyposażenia placu budowy ......................................................................... 16 

(…)

… bezpieczeństwa.
5. Na terenie budowy wszystkich pracowników bezwzględnie obowiązuje noszenie
kasków ochronnych.
6. Na terenie budowy musi znajdować się apteczka pierwszej pomocy wraz z
instrukcją .
7. Obsługa apteczki powinna być powierzona wyznaczonym osobom – przeszkolonym
w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Wykaz takich osób powinien znajdować
się przy apteczce.
8. Wyposażenie apteczek…
… jak:

hełm ochronny,

ochronniki słuchu,

okulary przeciwodpryskowe,

szelki bezpieczeństwa ( do prac na wysokości ),
8

odzież ochronna , obuwie i rękawice ochronne.
b. Narzędzia i sprzęt roboczy.
Podstawowe wytyczne w zakresie stosowania narzędzi i sprzętu roboczego :

dopuszczalne jest stosowanie narzędzi i sprzętu roboczego tylko w
sprawnych technicznie , a ich stan należy na bieżąco kontrolować…
…;
Ściany fundamentowe:
o
Bloczek betonowy 24 cm + 2x roztwór asfaltowy + styropian 10 cm;
Ściany zewnętrzne:
o
Murowane, trójwarstwowe: styropian 15 cm + suporeks 24 cm + styropian 15 cm + tynk wewnętrzny;
Ściany wewnętrzne:
o
o
Murowane: beton komórkowy 12 cm + tynk obustronnie;
Lekki szkielet stalowy + 2x płyta gipsowo-kartonowa;
Podłoga na gruncie:
o
Podsypka piaskowa 32 cm + beton 10 cm + papa termozgrzewalna + styropian 15 cm + szlichta
betonowa 6 cm + wykooczenie podłogi;
Strop:
o
Monolityczny (płyta żelbetowa 18 cm) + pianka poliuretanowa 0, 5 cm + styropian 4 cm + szlichta
betonowa 4 cm + wykooczenie podłogi i tynk;
Konstrukcja dachu:
o
Drewniana (krokwiowo-jętkowa) + łaty i kontr łaty;
Pokrycie dachu:
o
Dachówka ceramiczna + folia paro przepuszczalna + wełna mineralna 18 cm + wełna mineralna 7 cm…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz