Zanieczyszczenia wody - strona 27

Rodzaje ścieków

Pobrań: 91
Wyświetleń: 1946

wód przez ropę naftową jest np. niewłaściwe jej magazynowanie, wycieki z rurociągów. Produktem...

Ramowa dyrektywa wodna

 • Politechnika Gdańska
 • Prawo wodne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

do zrównoważonego i sprawiedliwego użytkowania wód � znaczne zmniejszenie zanieczyszczenia wód podziemnych � ochronę...

Biomonitoring i bioindykacja

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Maria Marko-Worłowska
 • Biomonitoring
Pobrań: 686
Wyświetleń: 5677

w najbardziej czystych wodach W związku z tym możliwe jest wydzielenie stref zanieczyszczenia wód...

Zagrożenia dla bezp RP

 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku
 • dr Jolanta Rytel
 • Teoria bezpieczeństwa
Pobrań: 679
Wyświetleń: 5887

zasobów naturalnych, • masowe zanieczyszczenie wody, powietrza, gleby, • brak gospodarki odpadami...

Ochrona środowiska - komplet wykładów

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2436

OCHRONA PRZYRODY- oznacza zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko występujące rośliny i zwierzęta oraz kompleksów przyrody OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYROD. – ochrona wszystkich elementów środowiska przed niekorzystnym wpływem dział...

Biologia - wykłady

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. hab. inż. Alina Kusińska
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2646

i stojących- w.leniczne Źródła i rodzaje zanieczyszczeń wód: ścieki- mogą być w postaci roztworów, koloidów...

Toksykologia - wyklad 13

 • dr inż. Anna Brzozowska
 • Toksykologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

) spalanie śmieci pożary lasów wycieki ropy z tankowców (zanieczyszczenie wód morskich) wybuchy wulkanów...