Zalesianie - strona 3

Prawo rolne - wykład 10

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
 • Prawo rolne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

strukturalne, programy rolnośrodowiskowe, zalesianie gruntów rolnych, płatności dla terenów trudnych...

Polityka rolna- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 154
Wyświetleń: 966

- jest niesprawiedliwy, bo utrudnia wejście na rynek nowym wytwórcom wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i zalesianie...

Socjologia wsi - wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

pod zalesianie, tereny rekreacyjne, wypadanie ziemi z użytkowania rolniczego będzie miało miejsce głównie w 300...

Roslinnosc wydmowa - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • dr Afranowicz
 • Roślinność regionalna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1631

(rozwój gat o wyższych wymaganiach troficznych, zanikają te podstawowe) Leśnictwo- zalesianie zbiorowisk...

Księstwo warszawskie - opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1141

lat nie nastąpi obsiew, to należy poręby zalesiać sztucznie, ale siewy z ręki z reguły się nie udawały...