Zakonnik - strona 2

Szkoły w średniowieczu - omówienie

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Katarzyna Kochan
 • Historia wychowania
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1302

: - wewnętrzne klasztory - przeznaczone dla tych, którzy zostawali później w klasztorze (mnichów, zakonników...

Ustawa laicka z 1905 roku dla Francji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Niewęgłowska
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

służb publicznych, co przejawiło się w m.in.: usunięciu zakonników i zakonnic ze szkół państwowych...

Communio et progressio III

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Małgorzata Laskowska
 • Nauki Kościoła i mediach i dziennikarstwie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1302

wykonywania pracy, której jakość pozyska im sympatię kolegów. Kandydaci do kapłaństwa, zakonnicy i zakonnice...

Wykład - Podmiotowość Zakonu Maltańskiego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

opanowały wyspę Rodos. Zakon opuścił wyspę, ale wskutek tego, że zakonnicy bohatersko braonili wyspy...

Urządzenia stosowane w prawie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Archeologia prawna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1400

W katedrze św. Jana na Lateranie. Stalle - bogato zdobione, przeznaczone dla zakonników i kanoników...

Cystersi - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Tomaszewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

zakonnicy i miały one być zaspokojeniem tylko potrzeb podstawowych. W założonej na odludziu w roku 1098r...

Historiografia w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia nauki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1134

się w Miechowie. Acta sanctorum - belgijscy zakonnicy podjęli się wyzwania wydawania dzieła informującego...