Zakonnik - strona 11

Powszechna historia prawa kanonicznego - Prawo

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2219

POWSZECHNA HISTORIA PRAWA KANONICZNEGOHistoria prawa kanonicznego jako dyscyplina naukowa zaczęła się rozwijać dopiero w wieku XIX w. Duże zasługi w tym względzie ma E. Friedberg, który opracował i wydał Corpus Iuris Canonici (Lipsk 1897-1881). Obowiązek nauczania historii prawa kanonicznego na wy...

Rousseau Nowa Heloiza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1281

d'Urfe, płomienne listy portugalskiej zakonnicy, czy Abelarda i Heloizy; ze współczesnych dzieła Prevosta...

Kościół unicki w Polsce i na Litwie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

zagłada na Ukrainie, a wielu zakonników i księży .unickich przypłaciło śmiercią wierność unii kościelnej...

Pojęcia w architekturze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia sztuki
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1092

przez zakonników opiekujących się szpitalem św. Jana. Zaatakowani przez muzułmanów zakonnicy musięli się bronić...

Nowożytne malarstwo hiszpańskie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Marcin Fabiański
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2142

ekstaz i ascetycznych, fizycznie wyniszczonych zakonników, liczne obrazy ołtarzowe i wotywne, sceny...

Biskup Wojciech-opracowanie

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Katarzyna Kochaniak
 • Historia wychowania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

, kiedy właśnie składano ofiary, które miały zapewnić urodzaj i bezpieczeństwo. Towarzyszyło mu kilku zakonników...