Zakonnica - strona 7

Cystersi - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Tomaszewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

zakonnicy i miały one być zaspokojeniem tylko potrzeb podstawowych. W założonej na odludziu w roku 1098r...

Mistrzowie podejrzenia - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Przemysław Artemiuk
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2072

: podejrzany stał się każdy wierzący, każdy ksiądz, każda zakonnica, każdy powołujący się na wartości...

Płaskowyż Rybnicki

 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1715

do Rud z Francji w 1258 r. Zakonnicy, znani z pracowitości i gospodarności, przyczynili się do rozwoju...

Tabela do testu wielokrotnego wyboru

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

? co to? Wysiedlanie zakonnic i wcielanie ich do obozów pracy Jakie miasto jest Stalinogrodem? Katowice Za kulisami...

Powszechna historia prawa kanonicznego - Prawo

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2205

POWSZECHNA HISTORIA PRAWA KANONICZNEGOHistoria prawa kanonicznego jako dyscyplina naukowa zaczęła się rozwijać dopiero w wieku XIX w. Duże zasługi w tym względzie ma E. Friedberg, który opracował i wydał Corpus Iuris Canonici (Lipsk 1897-1881). Obowiązek nauczania historii prawa kanonicznego na wy...

Humanizm

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3605

średniego - nauczanie Jezuitów zaczęło bazować na starych, utartych metodach, a zakonnicy wycofali...