Zagroda - strona 10

Bankowość - notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Bankowość
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2891

wyróżnić trzy rodzaje: model zagrody, polega na tym, że stanowiska obsługujące klienta znajdują się wzdłuż...

Ćwiczenia terenowe objazdówka - opracowanie tekstowe dnia (1)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Strzelecki
 • Ćwiczenia terenowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1407

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI    Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska             Ć wiczenia terenowe z geografii fizycznej i ekonomicznej Polski  dla studentów III roku geografii              VI dzień  – 06.06.2010    Karpaty Zewnętrzne – Pogórze Karpackie    Hasło przewodnie: Rola przemysłu...

Mięso - wykłady

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr inż. Monika Skwarek
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3136

zmęczenia - oznaki stresu - obserwacja w zagrodzie -przyjmowanie wody, paszy -nie żywe, okaleczone MAGAZYN...

Terencjusz i Sofokles

 • Uniwersytet Gdański
 • Literatura powszechna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1981

rozburza, On to wypiera ze zagród i domu, On prawe dusze krzywi i popycha Do szpetnych kroków i nieprawych...

Historia literatury - Imperium

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

Ryszard Kapuściński, Imperium Książkę otwiera 9 mott (A. Biełyj, W. Grossman, S. Weil, A. Czechow, H.G. Wells, E. Morin, F. Dostojewski, A. Sołżenicyn, W. Wojnowicz) dotyczących tego dziwnego tworu, którego nazywamy Rosją. Następnie znajdujemy króciutki, ale treściwy wstępik, z któredo to dowiad...

Zalesianie gruntów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

gliniastych, - użytki rolne o trudnej dostępliwości (duże odległości od zagród, brak przejezdnych dróg...

Historia powszechna XIX w.

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • prof. nadzw. UKW Andrzej Topij
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3969

po roku. Początkowo Chińczycy nie godzili się na jego uznanie. Chińczycy przegrodzili ujście rzeki Peiho zagrodą...

Geomorfologia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2835

* budowa przegród, zagród- powstrzymywanie fali wezbraniowej * śmieci, ścieki, spłukiwanie nawozów- zmiana...

Polityka ekologiczna

 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 5124

gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i sanitacji zagrody wiejskiej oraz niskiej świadomości...