Zachowanie polityczne - strona 2

Garlicki - kultura polityczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

uwzględnienia czynnika klasowego jako determinanta postaw i zachowań politycznych dwa nurty rozumienia kultury...

Legitymizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Joanna Dzwończyk
 • Nauka o polityce
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2135

rządzących i rządzonych o słuszności zasad funkcjonowania systemu politycznego zachowania polityczne...

Międzynarodowe stosunki kulturowe 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1211

,,Siła twarda” ,,Siła miękka” Spektrum zachowań Politycznych Dominacja Przymus Nacisk Wpływanie Autorytet...

Teorie w politologii- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Teoria polityki
Pobrań: 161
Wyświetleń: 798

(tak/nie), bo ciężko jest dokładnie przewidzieć zachowania polityczne). 4). Pragmatyczna(teoria powinna służyć...

Kultura polityczna (2)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 763

działania polityczne; podstawowych metodach działa politycznego, regułach zachowania politycznego jednostek...