Zachowanie polityczne - strona 2

Garlicki - kultura polityczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889

uwzględnienia czynnika klasowego jako determinanta postaw i zachowań politycznych dwa nurty rozumienia kultury...

Legitymizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Joanna Dzwończyk
 • Nauka o polityce
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2107

rządzących i rządzonych o słuszności zasad funkcjonowania systemu politycznego zachowania polityczne...

Międzynarodowe stosunki kulturowe 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1162

,,Siła twarda” ,,Siła miękka” Spektrum zachowań Politycznych Dominacja Przymus Nacisk Wpływanie Autorytet...

Teorie w politologii- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Teoria polityki
Pobrań: 154
Wyświetleń: 777

(tak/nie), bo ciężko jest dokładnie przewidzieć zachowania polityczne). 4). Pragmatyczna(teoria powinna służyć...

Kultura polityczna (2)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 749

działania polityczne; podstawowych metodach działa politycznego, regułach zachowania politycznego jednostek...