Zabór rosyjski warunki życia - strona 27

Notatki geografii osadnictwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Miszewska
 • Geografia osadnictwa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1617

: jakie są warunki życia na terenach zajętych przez poszczególne grupy; dlaczego wytworzyły się określone struktury...

Kultura i kulturoznawstwo

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

; „Antropologia kultury” - pod. red. Mendela, s. 414 - 445; K. Dobrowolski - „Studia nad życiem społecznym...

Stefan Żeromski - Popioły

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3500

się z warunkami cenzury. Ta wielka powieść traktująca o najważniejszym rozdziale dziewiętnastowiecznych polskich...

Rewolucja październikowa w roku 1917

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1813

albo biedni) ogromnie zacofanie w różnych dziedzinach życia społecznego 1905 - pierwszy wybuch rewolucyjny...

Teorie rewolucji - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 987

behawioralnej tkwią w warunkach życia społecznego, które ograniczają zaspokojenie podstawowych ludzkich popędów...

Polska w Europie- skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasz Zamęcki
 • Polska w Europie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1218

: niska stopa urodzeń, względnie niska oczekiwana dalsza długość trwania życia (związana z niskim poziomem...