Zabór rosyjski polityka zaborców wobec narodu polskiego - strona 5

Rozpad Imperium Rosyjskiego

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1337

, tylko historiografia marksistowska przeceniała ich rolę. Ziemie polskie pod zaborem rosyjskim Społeczeństwo zaboru...

Prasa w wielkopolsce w okresie zaborów

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Rafał Artur Habielski
  • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

PPS zaboru pruskiego — początkowo trafiało głównie do czytelników polskich w głębi Niemiec, dopiero...

Historia Polski XIX w.

  • Uniwersytet Łódzki
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2863

a w kampanii rosyjskiej K Tański. 1813 Legię Nadwiślańską wcielono do korpusu polskiego dowodzonego przez J...

Tabela do testu wielokrotnego wyboru

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Arkadiusz Czwołek
  • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1106

Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy i Związku Robotników Polskich, Marek Zygmunt - adwokat, polski polityk...