Wykład - Powstanie i działalność KNP

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Powstanie i działalność KNP - strona 1

Fragment notatki:

Powstanie i działalność KNP
Rewolucja w Rosji zwiększyła rolę zachodnich członków Ententy. Co więcej nie byli już oni krępowani stanowiskiem Rosji w sprawie polskiej. W marcu 1917 r. Roman Dmowski złożył na ręce przedstawicieli Ententy memoriał z żądaniem odbudowy niepodległej Polski złożonej z Galicji i Śląska Cieszyńskiego, zaboru rosyjskiego z Kowieńszczyzną, Wileńszczyzną, Wołyniem i częścią guberni mińskiej, a także z zaboru pruskiego z Gdańskiem, Śląskiem Opolskim i częścią Mazur.
Były to postulaty daleko idące, ale nie obejmujące całości ziem polskich sprzed 1772 r. W czerwcu 1917 r. władze francuskie zgodziły się na utworzenie armii polskiej we Francji. Ochotnicy zaczęli napływać nie tylko z samej Francji i Belgii, ale także z USA, Kanady i Brazylii.
Organizowane oddziały polskie podporządkowano powstałemu 15 sierpnia 1917 r. w Lozannie Komitetowi Narodowemu Polski w Paryżu, na którego czele stanął Roman Dmowski. Komitet ten został uznany za oficjalne przedstawicielstwo polskie ze strony Francji we wrześniu, Wielkiej Brytanii i Włoch w październiku, a USA w grudniu 1917 r.
W roku 1918 KNP prowadził ożywioną działalność propagandową za pośrednictwem Władysława Solskiego w Wielkiej Brytanii, Ignacego Paderewskiego w USA i Konstantego Skirmmta we Włoszech.
Postulaty polskie sformułowano ponownie na posiedzeniu KNP w dniach 10-16 października 1918 r., gdy Stanisław Grabski zaproponował wysunięcie dwóch programów: maksymalnego i minimalnego. Pierwszy obejmował ziemie sprzed 1772 r., drugi był zbliżony do linii Dmowskiego oraz zakładał, iż w przyszłej Polsce nie powinno być mniej niż 60% Polaków.
Państwa Ententy zajmowały wobec tych postulatów wstrzemięźliwe stanowisko, przygotowując się do zawieszenia broni z Niemcami i nie mogąc przewidzieć sytuacji w Rosji. Zarysowały się pierwsze różnice zdań na ten temat w obozie Ententy. Sukcesem było natomiast uznanie przez Wielką Brytanię, USA, Włochy armii polskiej we Francji za armię sprzymierzoną.
KNP monopolizowało politykę zagraniczną państwa nawet w grudniu 1918 r. W styczniu 1919 r. KNP uznało rząd Paderewskiego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz