Zabór rosyjski 19 wiek - strona 3

Powstanie styczniowe - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Sławomir Godek
  • Historia administracji
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1379

administracyjną. Odwilż w Królestwie Polskim W połowie lat 50 XIX wieku ces rosyjskie znalazło się w momencie...

Przeklad jako transfer kulturowy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Lesław Fijał
  • Kulturoznawstwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3290

 Teks święty np. kultura hebrajska- Biblia  W latach czterdziestych XX wieku znaleziono teksty...

Fundacje i stowarzyszenia - wykłady

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. zw. dr hab Władysław Kucharski
  • Fundacje i stowarzyszenia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4256

. In z końca XVIII w. Wiek XIX przyniósł stopniowe regulacje prawa dotyczącego stowarzyszeń. Rok 1918...