Złota reguła bankowa jest wykorzystywana do zarządzania ryzykiem - strona 20

Finanse-teoria

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

. Złota reguła finansowa: - zakłada że aktywa trwałe powinny być sfinansowane kapitałem własnym. Akty...

Zarządzanie instytucjami kredytowymi

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 476
Wyświetleń: 5033

zobowiązany jest do zarządzania ryzykiem płynności w sposób zapewniający utrzymanie płynności bieżącej...

Polityka finansowa państwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1295

oddziaływania na państwowy dług publiczny i strategii zarządzania długiem Skarbu Państwa, z bieżącym...

Pieniądz - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Barbara Danowska-Prokop
 • Makroekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1190

gospodarczego 1929-1933 zobowiązania międzynarodowe regulowano przepływami złota; po II wojnie świat. funkcję p...

Pieniądz - emisja, rodzaje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

gospodarczego 1929-1933 zobowiązania międzynarodowe regulowano przepływami złota; po II wojnie świat. funkcję p...

Finanse międzynarodowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2016

przyjęte reguły. Ograniczenie roli złota- nie ustala się w złocie parytetu, nie ma urzędowej ceny złota...

Zagadnienia z zakresu przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Anna Rzeczycka
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

wartości rynkowej przedsiębiorstwa prowadzi do zwiększenia stanu posiadania jego właścicieli. Zarządzanie...