Idea przedsiębiorczości - teoria i praktyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Idea przedsiębiorczości - teoria i praktyka - strona 1 Idea przedsiębiorczości - teoria i praktyka - strona 2 Idea przedsiębiorczości - teoria i praktyka - strona 3

Fragment notatki:

Idea przedsiębiorczości w wymiarze teoretycznym i praktycznym Przedsiębiorstwo rozumiane jest jako jednostka gospodarcza mająca osobowość prawną, wyodrębnioną pod względem ekonomicznym, organizacyjnym i terytorialnym, nastawiona na osiąganie zysku ze swej działalności produkcyjnej i/lub usługowej oraz dysponująca określonym majątkiem. Przedsiębiorstwo jest podmiotem gospodarczym produkującym i (lub) sprzedającym - na rachunek i ryzyko właściciela - dobra i (lub) usługi, którego wyłącznym lub jednym z wielu celów jest osiąganie zysków.
Człowiekiem, który tworzy przedsiębiorstwo lub obejmuje nad nim kontrolę jest przedsiębiorca. Dostrzega on sprzyjające interesom okazje i wykorzystuje je, oraz jest siłą motoryczną zmian i postępu gospodarczego. Wstępnym warunkiem stania się przedsiębiorcą jest umiejętność pozyskania - niekoniecznie posiadania - niezbędnych do uruchomienia przedsięwzięcia zasobów.
Przedsiębiorcę wyróżniają niektóre cechy i funkcje związane z własnością i gospodarowaniem kapitałem. Są to:
Prywatna własność środków produkcji, czyli posiadanie własnego kapitału.
Motyw działania, którym jest usilne dążenie do wzbogacenia się, czyli do pomnażania kapitału.
Mechanizm działania polegający na stałym inwestowaniu posiadanych lub pożyczonych pieniędzy w określone przedsięwzięcia, najczęściej w produkcję dóbr i usług, na kierowaniu tymi procesami i sprzedaży wytworów.
Generowanie zysku (długo- i krótkookresowego), a więc dodatniej różnicy między kwotą uzyskaną ze sprzedaży a poniesionymi kosztami.
Niepewność zysku wiążąca się z ryzykiem inwestowania zasobów, grożąca stratami, które pokrywa się z własnego kapitału.
Przedsiębiorca osiągający sukces charakteryzuje się takimi cechami, jak:
silna potrzeba osiągnięć,
wytrwałość, determinacja,
potrzeba autonomii,
umiarkowana skłonność do ryzyka,
zaufanie do własnych zdolności kontrolowania zdarzeń,
zorientowanie na okazje,
umiejętność przyjmowania porażki i wyciągania z niej wniosków,
optymizm życiowy (mimo okresowych porażek) i entuzjazm w pracy,


(…)

… określonych norm, przepisów i zasad. Ponosić określone koszty, wycofywać się z pewnych zakresów działania, rezygnować z przedsięwzięć zapewniających korzyści, ale ocenianych jako nieetyczne bądź niezgodne z prawe. Musi się więc stawać organizacją etyczną.
[1] „Zarządzanie w praktyce” Józef Penc
[2] „Przedsiębiorczość w teorii i praktyce gospodarczej” pod redakcją Wacława Grzybowskiego

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz