Złota reguła bankowa jest wykorzystywana do zarządzania ryzykiem - strona 16

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

ale może być mniej sprzedanych akcji Firma atakowana stosuje strategie obrony przed przejęciem: 1. Złota akcja Często...

Prawo bankowe - Kredyt

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 812

posiadanie dewiz obcych lub złota w sztabach. Ci, którzy mieli musieli to zdeponować. Po wydarzeniach...

Regulacje prawne- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Międzynarodowa współpraca finansowa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 833

jest poprawa stabilności sektora bankowego, jego zdolności do absorbowania strat, poprawa zarządzania ryzykiem...

Rachunkowość bankowa

 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 644
Wyświetleń: 7896

zarządzania aktywami i pasywami, jak również rejestracji operacji klientów. Bankowy plan kont obowiązuje...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2177

- instrumenty zarządzania ryzykiem - zależności zysk-ryzyko-kapitał System informacji ZAIP - zbieranie...

Polityka piniężna

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Cackowski
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

rezerwy państwa, m.in. złoto, oraz zarządza tymi rezerwami. Prowadzi również kasową obsługę budżetu...

Operacje rozliczeniowe

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 154
Wyświetleń: 938

wierzytelności, co wywołuje powstanie ryzyka. Banki pełniąc rolę pośrednika, minimalizują ryzyko ewentualnego...