XX Zjazd KPZR - strona 5

Historia Gospodarcza - Opracowanie wykładów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Mazur
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1113

Historia gospodarcza I. Historia gospodarcza powszechna 1. Periodyzacja dziejów powszechnych -Periodyzacja - podział czasu a)ery - żydowska, biznatyjska, grecka, rzymska, dionizyjska=chrześcijańska, mahometańska b)praktyczna (typowa) starożytność, średniowiecze, czasy nowożytne, czasy najnowsze...

Chronologia prasy w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973

-niemiecka (Wielka Wojna Ojczyźniana) 1953 rok umiera Józef Stalin 1956 rok XX Zjazd KPZP 1961 rok powstaje...

Historia Literatury Rosyjskiej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 5208

1. SwietłanaSYMBOLE: - obrączka – braterstwo dusz - północ – godzina symboliczna (godzina duchów) - wieniec – korona - biała zasłona – symbol Zmartwychwstania - kruk – symbol zła, w opozycji gołąb – dobro, Duch św. - świerszcz – symbol północy, to nadzieja, motywacjaNASTRÓJ: - tajemnic...

Państwo a Naród-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 511

i 80 XX w. pojęcie naród radziecki, wpisane w dokumenty XXV Zjazdu KPZR, a następnie w konstytucję ZSRR...

Rozpad ZSRR

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 462
Wyświetleń: 6195

struktur państwa ( rozdzielenie funkcji partyjnych od państwowych) - Zwołanie XXVII Zjazdu KPZR w 1986 r...

Dzienniki i tygodniki rosyjskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1197

Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. W październiku 1917 r. po II Ogólnorosyjskim Zjeździe Rad...

Wykłady i skrypt na egzamin

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Marek Jachimowski
 • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 1505
Wyświetleń: 5033

prasy XX Zjazd KPZR i tajny referat Chruszczowa, śmierć Bieruta w Moskwie (marzec) - Edward Ochab...

Rozpad ZSRR-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Zbigniew Karpus
 • Współczesne stosunki międzynarodowe
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1799

roku odbywa się zjazd Komunistycznej Partii Litwy, który ogłasza, że trzeba uniezależnić się od KPZR. Wywołuje...

Historia polityczna XX wieku - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Witold Matwiejczyk
 • Historia polityczna XX wieku
Pobrań: 854
Wyświetleń: 4326

, powstały w końcu XIX i w pocz. XX w. nowe. Cechą charakterystyczną imperializmu XIX-wiecznego i XX...