Wypadek drogowy - strona 14

Precedensy - omówienie zagadnienia.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1218

nie było korzystniejsze dla pacjentki. Pan Peerbooms, obywatel holenderski, zapadł w śpiączkę po wypadku drogowym...

Prawoznastwo - Kodeks drogowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                              s. 1/79 00-08-07   USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluj...

Wybrane zagadnienia części szczególnej prawa karnego - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Janusz Wojciechowski
 • Prawo karne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 4221

Dotyczą większości przestępstw ujętych w kodeksie karnym wraz z komentarzami. Notatka zawiera się w 16 stronach i porusza takie kwestie jak: pojęcie typu podstawowego, kwalifikowanego i uprzywilejowanego przestępstwa, typy uprzywilejowane przestępstwa zabójstwa, przestępstwo kradzieży w typie podst...

Psychologia reklamy - praca magisterska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychologia
Pobrań: 518
Wyświetleń: 7644

Dokument ma 39 stron i zawiera takie zagadnienia jak: siła emocji w reklamie, znaczenie emocji pozytywnych w reklamie, rola emocji negatywnych, seks w reklamie, metoda "przed i po" ("before & after"), dziecko w reklamie, zwierzęta w reklamie, tło reklamy, kolor w reklamie, m...

Skrzyżowania i ronda - omówienie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Drogi wodne i porty
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2093

wypadkowości nawet mimo małego natężenia ruchu. Budowa węzła zmniejsza ekonomiczne i społeczne koszty wypadków...