Wyniosłość

Budowa i funkcja narządu wzroku

  • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
  • Anatomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952

: ma dwa brzegi, to granica między rogówką a soczewką, skład: zrąb tęczówki z wyniosłościami i zagłębieniami...

Typowe luki w organizacji- opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • prof. dr hab. Adam Biela
  • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 308

i rozpadowo - twórcza. Strategię negatywną charakteryzuje: wyniosłość i spoczywanie na laurach, negatywizm...

Denudacja - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • dr hab. Marek Pałys
  • Geologia inżynierska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

wszelkiego rodzaju erozje i powierzchniowe ruchy masowe, prowadzące do uiszczenia wyniosłości na powierzchni...