Wymienialność waluty - strona 6

Pytania testowe cz.3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Blandyna Puszer
  • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 2471

przez władze monetarne koniec wymienialności walut na złoto; złoto może być pieniądzem rezerwowym; Łączenie...

Encyklopedia rachunkowości - E

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

umiędzynarodowienie działalności gospodarczej oraz wprowadzenie w 1958 r. przez kraje Europy Zachodniej wymienialności...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - zagadnienia

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1218

Międz ynarodowe stosunki gospodarcze MSG- zajmują się przepływem siły roboczej, towarów, usług, kapitałów i wiedzy technicznej. MSG- jako dyscyplina naukowa opiera się na takich samych podstawach metodologicznych jak pozostałe dziedziny teorii ekonomii. Głównych przyczyn kształtowania się i rozw...

Wykład - Arstid Briandt

  • Uniwersytet Warszawski
  • Integracja europejska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

wymienialności walut m/krajami produkcja - przygotowanie wspólnego programu w celu: - produkcji rolnej...